Premi de Recerca Ivette Barbaza
EL PATRiMONi CROMÀTIC DE LA COsTA BRAVA
El Projecte

El patrimoni cromàtic de la Costa Brava

Investigació

L’objectiu de la recerca és posar en valor el patrimoni cromàtic de la Costa Brava i crear un mapa visual que permeti realitzar un inventari dels colors del paisatge natural, gastronòmic, arquitectònic i cultural del territori.

#colorscostabrava

La mostra de l’estudi recull totes les fotografies realitzades durant un any i que han estat etiquetades amb #colorscostabrava a la xarxa social Instagram. El desenvolupament d'una eina d'anàlisi informàtica ha permès sistematitzar el procés d'anàlisi cromàtica. És la traducció d'una experiència intuïtiva a quelcom mesurable. Cal dir però que la percepció humana i percepció digital del color no són del tot equiparables. La nostra recerca és només una humil aproximació.

Premi Ivette Barbaza

El projecte va rebre el Premi de Recerca Yvette Barbaza convocat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i que es va atorgar en el marc dels Premis G!13.

Els colors

El color per si mateix posseeix factors psicològics, simbòlics o estètics que afecten els mecanismes de la percepció

Els colors poden tenir diferents significats implícits que poden associar-se a diferents emocions i estats d’ànim. En aquest sentit, els colors es poden utilitzar per estimular els sentits i provocar una reacció emocional concreta a l’observador. A grans trets, els colors càlids s’associen a la vitalitat, l’energia i la força, mentre que els colors freds comuniquen emocions més passives i tranquil·les. Els colors disposats en harmonia solen resultar agradables i serens, en canvi, els colors en contrast donen un caràcter dramàtic al tema.

La descripció dels colors està basada en l'estudi "Psicologia del color" d'Eva Heller i en el programa "Colors en sèrie" de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Blau

El preferit del món

Vermell

El nom de les emocions

Groc

La contradicció de la vida

Verd

La fertilitat sagrada

Negre

L'elegància de la mort

Blanc

L'espiritualitat dels inicis

Taronja

L'exotisme del canvi

Violeta

La vanitosa dualitat

Rosa

La delicadesa ensucrada

Or

L'arrogància del materialisme

Platejat

La distant bellesa

Marró

La presència subestimada

Gris

La discreció de la senzillesa

Paletes de la Costa Brava

Patrimoni arquitecònic, gastronòmic, cultural i natural

 • Patrimoni Arquitectònic

  Els colors a l'arquitectura

  El color dels elements arquitectònics de la Costa Brava el trobem sovint en els materials com les ceràmiques o la pedra. El color a les façanes de les cases, de les construccions dels conjunts arquitectònics proporciona identitats identificadores. Hi ha molts exemples al món del color com a element identificador: la varietat cromàtica del barri de La Boca a Buenos Aires, el blanc i el blau a Grècia, el blau de Shauen, les cases del riu Onyar a Girona o el Pelourinho a Salvador de Bahia. Trobaríem molts casos on el color identifica un conjunt arquitectònic, un poble, un barri o una ciutat, imprimint caràcter, estil i personalitat.

 • Patrimoni cultural

  Els colors a la cultura

  A la idea de patrimoni cultural immaterial sumem la idea de patrimoni cromàtic, que malgrat ser un aspecte tangible de la realitat visual no és habitual que sigui catalogat com a element patrimonial de manera extensa. Cal dir però que algunes destinacions turístiques basen el seu atractiu en identitats cromàtiques. L’aproximació a la catalogació cromàtica del patrimoni cultural no pot ser exhaustiva però si testimonial.

 • Patrimoni gastronòmic

  Els colors a la gastronomia

  La relació del color i la gastronomia pot plantejar-se en molts sentits. En aquesta recerca ens centrem en el color com a element que identifica uns productes, una manera de cuinar, una manera de menjar, en defenitiva, una manera d’entendre i de gaudir la gastronomia en un territori concret, la Costa Brava. L’alimentació no és només un objecte nutritiu, sinó que també té un significat simbòlic per a cada societat. El color en la cuina mediterrània no és objecte d'una voluntat creadora. Es tracta d'una realitat, no d'un esforç per realitzar una obra plàstica. El caràcter estacional dels recursos determinen el cromatisme dels plats quotidians.

 • Patrimoni natural

  Els colors a la natura -camp

  La clau cromàtica del patrimoni natural del prelitoral de la Costa Brava descansa sobre dues variables: les característiques geogràfiques del terreny i el clima mediterrani suau. Els cultius fan que la varietat cromàtica sigui canviant en funció de l’època de l’any. Així, el patrimoni cromàtic de la Costa Brava pot esdevenir una eina de desestacionalització. L’arròs, el blat, la colza, el sorgo, l’ordi o la civada són alguns dels cultius que tapissen els camps propers a la Costa Brava i en varien el seu color en funció de l’època de l’any. A més de ser una activitat econòmica del sector de l’agricultura pinten de colors diversos la realitat.

 • Patrimoni Natural

  Els colors a la natura -flora i fauna

  El color verd sol anar associat a la vegetació. Però aquesta no és verda per a tothom, el color s'inscriu en sistemes d'associació molt més complexos. Les plantes i les flors ens proporcionen una varietat cromàtica molt rica. Els grocs dels clavells i els girasols, els rosats dels geranis o de les berbenes, els blancs i grocs de les margarites, els vermells de roses i roselles... si alguna cosa tenen les flors és exuberància cromàtica.

 • Patrimoni natural

  Els colors a la natura -mar

  La Costa Brava és sol, platja, cales tranquil·les, camins de ronda, viles marineres, activitat nàutica, pobles de salut, nuclis amb personalitat pròpia, centres d’oci i molt més. És clima mediterrani i paisatge de roques i penyasegats. L’extensió del territori, les condicions geogràfiques i climàtiques i la multiplicitat de mirades aporten una bellesa cromàtica molt variada del patrimoni natural del mar: els blaus intensos del mar i el cel, la personalitat tonal de la tramuntana, els blancs del trencament de les onades o de les barques dels pescadors, els blaus foscos del fons marí, els marrons de les roques erosionades per les onades, els verds de la vegetació, els colors vius de les boies... De totes maneres, la immensitat del mar fa que el blau, en les seves diferents tonalitats, prengui protangonisme en aquesta categoria.

 • Patrimoni natural

  Els colors a la natura -postes

  Podríem anomenar-la l’hora taronja, en alguns llocs de la costa l’anomenen s’hora baixa, i quan es donen les bones condicions climatològiques ens regala un espectacle cromàtic. No totes les postes o sortides de sol són ataronjades; també els daurats, els malves, els rosats o els blaus hi són presents. De totes maneres, els colors ens donen una paleta amb predominància del taronja, el color del canvi.

Crèdits

El patrimoni cromàtic de la Costa Brava

Projecte de Recerca

Núria Puig i Borràs
Íngrid Baraut i Múrria

colorscb@gmail.com

Vadecolors

Equip multidisciplinar

Núria Puig

Íngrid Baraut

Oriol Olivé

Elena Baraut
Montse Puig

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona

Premi de Recerca Ivette Barbaza

Descàrregues

Aquí us podeu descarregar la investigació i la guia cromàtica

Colors Costa Brava

Colors Costa Brava

La guia cromàtica

Eina de treball per a professionals de la comunicació, dissenyadors gràfics, fotògrafs, professionals de l’audiovisual o per gestors del territori.

El Projecte

Recerca "El patrimoni cromàtic de la Costa Brava". Aquest estudi vol posar en valor el patrimoni cromàtic de la Costa Brava i crear un mapa visual que permeti realitzar un inventari dels colors del paisatge natural, gastronòmic, arquitectònic i cultural del territori.