Íngrid Baraut Múrria

Planificació turística de destinacions urbanes

Estudi d'una ciutat

Amsterdam

Infograma | Nodes | Storyboard | Gestió I | Gestió II | Propostes | Descarregar docs

pdf's

Infograma sobre estadístiques de la ciutat turística

Anàlisi de la jerarquia dels nodes de la ciutat

Storyboard d'un anunci basat en la ciutat

Anàlisi de l'estratègia i la gestió de la ciutat I

Anàlisi de l'estratègia i la gestió de la ciutat II

Propostes de millora