Íngrid Baraut Múrria

Planificació turística de destinacions urbanes

Estudi d'una ciutat

Amsterdam

Infograma | Nodes | Storyboard | Gestió I | Gestió II | Propostes | Descarregar docs

És important parar molta atenció a la comunicació visual, la cartografia i la distribució d'informació específica, per tal de reduir la percepció dels visitants potencials de la distància entre les diverses icones de la ciutat i els seus voltants.

S'ha augmentat la capacitat d'acollida a través de barris i nuclis regionals que canvien la forma del producte turístic. Ara cal conduir els fluxos turístics cap a aquestes àrees i potenciar també els nodes invisibles dels barris perifèrics d'Amsterdam.

Cal fer recomenacions d'una regió a l'altra, però també recomenar serveis, productes i ofertes turístiques a tots els nivells, afavorint la retroalimentació.

Les Oficines de turisme

Un missatge que vol comunicar la ciutat d'Amsterdam és: "l'Àrea Metropolitana d'Amsterdam és una metròpolis acollidora i autèntica on et sents com a casa".

Oficines acollidores

El valor estratègic de les oficines de turisme s'ha d'aprofitar. D'entrada, per comunicar que "Amsterdam t'acull i que t'hi pots sentir com a casa" s'hauria de fugir del model tradicional de l'oficina de turisme. Redissenyar les oficines com una "llar" o un "cafè" i, fins i tot, delimitar espais segons "estils de visitants" (familiar, joves, parelles, lgtb, discapacitats, etc.). Els informadors han de ser empàtics i bons comunicadors per transmetre acolliment i emoció, i a la vegada, han d'oferir la informació que realment interessa. Això passa per saber escoltar i saber declinar la informació segons els interessos i les inquietuds dels visitants.

Oficines tecnològiques

Adaptar les noves tecnologies de la imatge per donar informació personalitzada. Partint d'una aplicació virtual (la base pot ser un mapa), es poden generar itineraris, destacar restaurants, esdeveniments culturals, oci nocturn, etc. segons el perfil del visitant per després imprimir o transferir (a dispositius mòbils intel·ligents) la informació personalitzada.

Oficines virtuals

No cal esperar que el visitant arribi a la ciutat. Les oficines tecnològiques poden ser també virtuals. Facilitar des del web la planificació del viatge: itinerari personalitzat, agenda cultural, compra d'entrades, etc.

L'altre missatge que pretén comunicar Amsterdam és: "l'Àrea Metropolitana d'Amsterdam és la metròpolis creativa i contemporània (europea) de l'aigua".

Per regla general, la majoria de turistes que arriben a Amsterdam passen, abans o després, per Centraal Station. I si es vol anar fora d'Amsterdam és la principal terminal d'autobusos i tramvies. Per tant, l'estació està en la zona que tot turista acabarà visitant. S'ha d'aprofitar aquest "instant crític" per atraure i conduir fluxos.

Crear una oficina tecnològica a l'estació central, integrada en l'espai però altament visible i atraient (jugar amb audiovisuals, llum, música). Ha de funcionar les 24 hores.

Es tractaria d'un punt d'informació d'alt caràcter tecnològic, que transmetés una imatge de país innovador als turistes que arriben a Amsterdam. L'objectiu és transmetre sensacions des del primer contacte amb la ciutat i donar informació de les regions per afavorir l'opció de començar explorar l'Area Metropolitana només arribar. Aprofitar que estan a l'estació per persuadir a agafar el tren cap a una zona atractiva abans d'endinsar-se al bullici de la ciutat.

Dissenyar una ruta de l'aigua que inclogui les 17 àrees, per tal de donar coherència a la imatge que es vol transmetre i, a la vegada, incrementar l'estada o afavorir el retorn.

La ruta es pot dissenyar "sencera" i "per etapes", tenint en compte la disponibilitat temporal actual dels turistes.

La senyalització viària no hauria d'indicar el centre i, en canvi, es pot reforçar la senyalització de les regions amb marcadors d'atraccions turístiques (aquí es pot incloure la senyalització de la ruta de l'aigua).

Crear una senyalètica que tingui com a motiu bàsic l'aigua.

Cal distribuir més efectivament el nombre de visitants durant el dia.

Amb una targeta "I amsterdam eat card" s'afavoriria una distribució espacial i temporal, a través de descomptes en restaurants situats en àrees "invisibles".

Aprofitar el temps que el visitant a de destinar a les necessitats bàsiques perquè descobreixi la gastronomia en barris i districtes fora del centre. Es podria potenciar el "sopar", quan el visitant està més relaxat, i així desmassificar el centre en horari nocturn. Informació dissuasòria: sortir del bullici nocturn del centre i descobrir un altre Amsterdam.

La gamma de productes d'experiència i llocs de vida nocturna (incloent l'obertura nocturna dels béns culturals), tot i la gran demanda de llocs d'interès, és limitada. La distribució del temps nocturn podria ser explotat mitjançant l'organització de nits temàtiques.

Cada nit un Amsterdam diferent: nit dels museus, nit musical, nit dels canals, nit de la història, nit d'espectacles...

Es podria jugar també amb la llum dels carrers, reforçant o diferenciant l'il·luminació en zones perifèriques. Fins i tot, es pot pensar en un itinerari de llum, guiant el visitant pels carrers més il·luminats o amb una il·luminació diferent.

Missatge a comunicar:

L'Àrea Metropolitana d'Amsterdam és la metròpolis creativa i contemporània (europea) de l'aigua.

L'Àrea Metropolitana d'Amsterdam és una metròpolis acollidora i autèntica on et sents com a casa.

Futur desenvolupament del producte com unitat: en referència a la totalitat de productes, l'aigua és un element de gran importància. L'aigua està present de moltes formes a l'Àrea Metropolitana d'Amsterdam: mar, llacs, llacunes, rius i canals. L'aigua, doncs, com una imatge unificadora de la regió.

La diversitat de la gamma de llocs d'interès desdibuixa la imatge. Cal potenciar una imatge integradora d'Amsterdam i les ciutats del voltant i realitzar una promoció que presenti l'imaginari icònic seleccionat d'una manera creativa i evocadora.

Creació d'un espot audiovisual que busqui l'empatia del visitant, és a dir, transmetre que Amsterdam no es veu, sinó que es viu. Aquest canvi es pot fer transformant els atributs de qualitat associaciats a Amsterdam, fent una transició cap a l'emoció en paral·lel a un canvi de sensacions sobre la qualitat del producte.

Utilitzar l'aigua com a leitmotiv.

Aquesta imatge ha de ser promocionada pels gestors de la informació en l'abans i el durant dels visitants. S'ha de distribuir estratègicament: projecció en les oficines de turisme, en l'oficina tecnològica de Centraal Station, en les xarxes socials i els canals propis de promoció, tant públics com privats.

Màrqueting territorial: tots els ens o gestors han de partir de la mateixa estratègia comunicativa per tal de mantenir la coherència de la marca.